Sipos Péter (1935–2017) (Simándi Irén) - Történettudományi Intézet

Apor Péter: Az alternatív demokrácia nyomorúsága. ... E. Kovács Péter: Magyar zászlók velencei kézen ... Sipos Péter (1935–2017) (Simándi Irén).

Sipos Péter (1935–2017) (Simándi Irén) - Történettudományi Intézet - kapcsolódó dokumentumok

Apor Péter: Az alternatív demokrácia nyomorúsága. ... E. Kovács Péter: Magyar zászlók velencei kézen ... Sipos Péter (1935–2017) (Simándi Irén).

Barcs Sándor a rádió élén – Ortutay úgy megy, hogy marad? 194. „Közellátási negyedóra” ... Az iskolák államosítása és a „pócspetri ügy”.

A pekingi magyar nagykövetség és a magyar–kínai kapcsolatok ... A csoportvezető a koreai háború veterán századosa volt, a csa-.

választójogának elérése érdekében. Reményüket fejezték ki,. 39 Az „általános” választójog új fogalma. A Nő és Társadalom, 1910. április 1. 49–51. p.

2017 -től az ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszéken, meghívott előadó. 2013- Kodolányi János Főiskola, Történelem Szak, szakfelelős.

A kötet megjelenését a Magyar Rádió Nonprofit Zrt. támogatta. ... 1 Kossuth-rádió Budapest I. Petőfi-rádió Budapest II. ... Archívum. Műsorboríték. Adásba.

1 A magyar hang persze ekkor sem hiányzott az éterből: a Szálasi-kormány decemberben indította Magyaróvárról a Rádió Budapestet; Moszkvából két.

Az új műsor egyórás időtartal- ma elegendő arra, hogy „egy nagyobb lélegzetű dolgot adjunk”. A hall- gatók egy-egy téma kapcsán részletes beszámolót kapnak ...

ősze volt, amikor Tanárom, az angol tanszék nyelvészprofesszora, Roth Sándor, a közkedvelt Sanyi bácsi, aki mint később megtudtam, Magda fivére volt, szólt,.

a küzdelemnek egyik csúcspontját Chile és Argentína az araukán indiánok közé ... zászló, amitől egy vonal vezet a kép hátterében, mélyebben látható ...

Martí Tibor: Oklevelek Aragóniai Beatrix hagyatékából. Magyar vonatkozású források a ... 5 Aragoniai Beatrix magyar királyné életére vonatkozó okiratok.

Magyar jezsuiták Brazíliában, 1753–1760 (Menyhárt Ágnes). 319 ... 2 Babarczi Dóra: Szluha János levele Reviczky Antalnak (Lisszabon, 1753. április 17.).

A muszlim hódítás és a bizánci hatalom összeomlása Észak-Afrikában (Tősér Márton) 362 ... ki újabb lázadás – ne felejtsük el, hogy ennek védelme is nagyban ...

36 Annak ellenére, hogy Manno a tűzvonalban edzetté vált a ... 1983 Johnston, William M: The Austrian Mind: An Intellectual and Social History, 1848–.

2 янв. 2015 г. ... 39 Dzsingisz kán unokája, Csagatáj fia. 40 Jackson, 2011. 233. 41 Kurumsi mongol vezér, Horezmről kapta a nevét. 42 Györffy, 1986. 433.

részt vettek, a városhoz közeli erődítmény építése volt, melyet a védelem fokozásá- ra emeltek a határ menti ellenséges erőkkel szemben.

nyelven megjelent Magyarország-történetek is.5 E munkák hatása a mai napig ... Thomas Winkelbauer 16–17. századi Habsburg Monarchia-története (2003) és a.

Rendiség és honvédelem Horvátországban és Szlavóniában a 16. században. (Varga Szabolcs) ... Több jelentős tanulmánya jelent meg angol nyelven,2 IV. és V.

Font Márta: I. András és Bölcs Jaroszlav. 607. Sashalmi Endre: A koronázási érme mint legitimációs médium a 18. századi Oroszországban.

2 февр. 2016 г. ... A távolságon túl a búvárkodásnak más akadálya is van: a jezsuita missziók ... nin és Maroni művei, úgy Brentán két említett jelentése (1734, ...

39 Jelentése: nemes. 40 „És nem ismertek semmilyen szektát, ... császár (I. Károly néven spanyol király) és a császárné, Izabella portugál infánsnő is.

a Moszkvai Magyar Levéltári Kirendeltség, a „Belcanto” Alapítvány és ... SZERGEJ POLSZKOJ (Szamarai Állami Egyetem): „Udvar, udvari társadalom és politikai.

változott a 18–19. század folyamán. Oroszország népességét a 18. század elején, az Orosz Birodalom terjeszkedése kezdetén még több mint kétharmadában (körül ...

Gyarmati Enikő: Az Osztrák–Magyar Monarchia az I. világháború ... Az I. világháború szerbiai megítélése és a legújabb külföldi szakirodalom recepciója 241.

mindnyájan ismerjük a régi közmondást: Félek a görögöktől, még ha ajándékot hoznak is. Amit a történelem ingyen ad, azért utólag keményen fizetni kell.

Judit Csákó: A Hungarian Master at the Head of the French Heretics? ... Tézisének további alátámasztására Dziewulski Kázmér herceg és Viola ud-.

Pergőtűzben. Sára Sándor filmsorozata a 2. magyar hadseregről. História ... A magyar kibontakozás útjai a második világháború idején angolszász szemmel.

Factum of the Appellant James Peter Sipos. 1. PART I: OVERVIEW AND STATEMENT OF FACTS. A. Overview. 1. The immediate and narrow question in this appeal is ...

Az e tanulmányban vizsgált korszak a rendszeres városi számadások kialakulá-. Dr. Rüsz-Fogarasi Enikő, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, ...

Tanulmányok a bori munkaszolgálatról és a bori munkaszolgálatosok rész- leges névlistája. ... Csak fogtam két barátom kezeit, hogy el ne veszítsük egymást.

Erdődy János. 1790–1806. Horváth Gyula Csaba, ELTE BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola, doktorandusz. 1. Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főméltóságai ...

Stefano Bottoni: „Baráti együttműködés”: a magyar–román állambiztonsá- ... A jelentés rávilágított arra, hogy a budapesti román nagykövetség polgári.

ve abba Pozsonyt és kitekintve Budapestre is –, majd az oroszországi hadifoglyok ... nyéren, hagymán és pálinkán él, és csak ünnepeken eszik tepertőt.

Keywords: Endre Bajcsy-Zsilinszky, anti-nazi resistance, German occupation, ... Bajcsy-Zsilinszky Endre életének utolsó szakaszairól, valamint magyar anti.

A minőségbiztosítás régészeti emlékei a közép- és kora újkorból (Péterfi Bence). 675. Teázó vikingek és selyembe boruló Észak. Keleti áruk a 18. századi.

4 Nagy Ferenc — 20 holdas bissei kisgazda - kisgazdapárti politikus. 1924-től a Nagyatádi-féle ... 7 2 P. Nagy Töhötöm - jezsuita atya.

Szabó-Zsoldos Gábor: Tendenciák Nagy-Britannia dél-afrikai ... csúcsait az afrikai fölény, az európai eredetű lakosság heterogenitása és a Jóre-.

alakítsák át.14 De magának a kelet-berlini rezsimnek is érdekében állt, hogy az NDK önálló. – a Konrad Adenauer vezette Német Szövetségi Köztársaság által ...

Hadsereg és hadszervezet a Mátyás kori Magyarországon. Szerk. ... A török elleni határvédelem és szervezeti változásai a Mátyás-korban. ... A fekete sereg.

A szokásjogot látta az első törvénykönyvben Hadik Béla: A bosszú mint jogvédelmi eszköz. A vérbosszú fogalma és nyoma a magyar jogvédelem multjában különös ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.