hadtudományi szemle - EBSCO

Prostitúció és bujaság, mint a hét főbűn egyike, avagy választás kérdése volt-e a prostitúció szabályozása Krisztus előtt és után, a katonai Hellasban.

hadtudományi szemle - EBSCO - kapcsolódó dokumentumok

gesi kötelezettségvállalásai fokozott teljesítése érdekében tábori kórház fejleszté- si célokat tűzött ki maga elé. A tanulmány ezen egészségügyi ...

tartok a felderítő specializáción tanulmányokat folytató honvéd tisztjelöltek, a fel- derítő és mélységi felderítő szakemberek és természetesen minden a ...

Kulcsszavak: rendészeti szakfolyóirat, Belügyi Szemle, Belügyminisztérium, szakmai és tudományos szempontok, politikai elkötelezettség. Abstract.

A 2001. szeptember 11-i terrortámadás 16 éve történt, mely időszakban újabb merényletek történtek szerte a világban, nem kímélve se a fejlett, se a fejlődő.

2018. XI. évfolyam 1. szám. HADTUDOMÁNYI SZEMLE. 238. ORBÓK ÁKOS1 ... A Föld népessége az elmúlt száz évben több mint a hétszerese nőtt, és a folya-.

A rövid beszélgetés – Dr. Ujházi Loránd és Dr. Harai Dénes között – segít megér- ... The brief discussion – between Dr. Lorand Ujhazi and Dr. Denes Harai ...

Prostitúció és bujaság, mint a hét főbűn egyike, avagy választás kérdése volt-e a prostitúció szabályozása Krisztus előtt és után, a katonai Hellasban.

Az Egyesült Államokat sújtotta 2001. szeptember 11-ei terrortámadás új fejezetet nyitott a terrorizmus és a repülésbiztonság történetében.

A terrorista tevékenységeket elkövető „magányos ... 28 Farkas Sándor: Az ISIL hadviselése Mao Ce-tung tanainak tükrében: A kifárasztó gerilla-hadviselési.

Jelen írás a Száhel-övezet országainak egy grandiózus összefogási kísérletét mu- tatja be. A globális felmelegedés miatti csapadékmennyiség-csökkenés, ...

Koszorús Ferenc, páncéltörő ágyú, T 34 harckocsi, Nimród. Abstract. In the opinion of Hungarian military experts of that age, campains based on mo-.

Kulcsszavak: Ukrajna, Szovjetunió, Szovjet Szuverén Államok Szövetsége, novo- ... kezdő lökést a Szovjetunió felbomlásához. Kezdetét vette az a többirányú ...

államszint alatti szereplők folyamatos harcot vívnak egymással, stratégiai érde- ... These series of attacks later became known as Titan Rain,.

1 NATO – Észak-atlanti Szerződés Szervezete, angolul North Atlantic Treaty ... 12 ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió – UNFICYP - angolul United Nations ...

Nyárfa – gyengén ég, de elfogadható meleget ad. ▫. Nyírfa – gyorsan elég, de elegendő hőt áraszt, ... svéd, kanadai tűz (gyertya);. ▫ kötegelt tűz;.

5. Gabriel, Richard A.: The Military History of Ancient Israel, Praeger, Wesport, Connecti- cut London, 2003. 6. Haag, Herbert: Bibliai Lexikon, Szent István ...

lövedékek ellen jelentettek védelmet, ugyanakkor a rohamlöveg ... A rohamlöveg fő fegyverét az 1940M 105 mm-es tábori tarack képezte, mely már soro-.

A 2008-ban kirobbant orosz‒grúz háború a reformfolyamat szempont- jából is fontos állomásnak számít, ami felhívta a figyelmet az orosz fegyveres erők ...

honvéd kollégiuma, amelynek létéről személyes tapasztalatom volt, működéséről pedig Martinkó József könyvének [1] néhány oldalán olvastam, s amelynek ...

A katonai képzés felkészítés meghatározó elemét jelentő gyakorlat ... hogy ez a mozzanat autentikus résztvevők nélkül olyan, mint a habos torta hab nélkül.

A deduktív következtetés igaz (helyes) lesz, ha a kiinduló általános tétel igaz (helyes). A dedukció azonban nem ad magyarázatot arra, hogy milyen módon ...

A következő képen egy hazai autópálya esetében nagymo- dulusú aszfalt alá beépített kompozit ... Az M47 gyorsforgalmi út tervezett szakasza Magyarország.

6. Miskolci Keresztény Szemle • 2013/2. (34. szám). HISZEK SZENTLÉLEKBEN ... Edward halálával a Tudor-dinasztiában három király után megszakadt a fiúági örö ...

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. Terem/Objektum kódja. Terem/Objektum neve. Férőhely Alapterület Kezelő KAR Leírás. TELEPHELY / TÍPUS. BP.12.003.

között került sor Budapesten, a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán. Nyolc intézmény. (Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (ZMKA), Kossuth Lajos Katonai ...

23 мар. 2013 г. ... Északi-tenger fő útvonal használatához olyan ellentétek kapcsolódnak, ... Szomália kalózai, vagy a Nyugat-Afrikában mind aktívabb Boko Haram.

Az illem, etikett, protokoll alapszabályai és gyakorlata napjainkban. (Bemutatkozás, bemutatás, megszólítás, társalgás, viselkedés a nyilvánosság előtt, ...

Kaiser Ferenc, PhD;. Kende György, az MTA doktora;. Kis-Benedek József, PhD;. Kiss Zoltán László, PhD;. Kovács László, PhD;. Krajnc Zoltán, PhD;.

Boda József – Boldizsár Gábor – Kovács. László – Orosz Zoltán – Padányi József –. Resperger István – Szenes Zoltán. A HADTUDOMÁNYI KUTATÁSI.

21 сент. 2016 г. ... A tisztjelölt megismerje a műszaki rajz készítésének szabályait, a szabvány előírásait; ... Fenyvessy Tibor: A műszaki rajz alapjai.

21 сент. 2016 г. ... A tantárgy megnevezése (angolul): Hidrodynamic- and thermodynamic systems II. ... Áramlástechnikai elven működő szivattyúk.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara. (HHK) az ország egyetlen katonai felsőoktatást folytató intézménye, ...

20 мар. 2015 г. ... Az aktivitás és mértékegységei. Radioaktív bomlások, egyensúlyok. A kölcsönhatások rendszerezése. Az alfa-sugárzás kölcsönhatása az anyaggal ...

21 сент. 2016 г. ... rek (soros Bosch, disztribútoros, Ganz-Jendrassic, GMC, PLD, Common-Rail). Motorok fordulat- szám szabályozása. Kipufogó rendszerek ...

Honvédtisztképző Kar oktatója, akkreditált közbeszerzési szakértő. Puskás Anna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója. Dr. Lakatos Péter PhD, a Nemzeti ...

13 июн. 2015 г. ... Ejtőernyő anyagismeret és hajtogatás. ... Zsabrov: A repülés elmélete és technikája (gyakorlati aerodinamika);.

JUBILEUM. 25 éves a Magyar Hadtudományi Társaság. DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.3-4.3. „Azé a győzelem, akié a nagyobb hadi mesterség.” Zrínyi Miklós.

21 сент. 2016 г. ... A tantárgy oktatói: Dr. Venekei József alezredes, Dr. Pap Andrea alezredes, Sebők István őrnagy. 13. A tantárgy szakmai tartalma: Az anyagok ...

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, HDI, egyetemi oktató ... ZMNE személy- és munkaügyi igazgatóság, emberi erőforrás osztály, személyügyi- és munkaügyi osztály.

16 февр. 2020 г. ... A háború későbbi menete során a tábornokokat az életkorukra, ... van: járművezetői eltiltás, végleges eltiltás, utánképzés, ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.