hadtudományi szemle - Folyóiratok

A 2008-ban kirobbant orosz‒grúz háború a reformfolyamat szempont- jából is fontos állomásnak számít, ami felhívta a figyelmet az orosz fegyveres erők ...

hadtudományi szemle - Folyóiratok - kapcsolódó dokumentumok

A 2008-ban kirobbant orosz‒grúz háború a reformfolyamat szempont- jából is fontos állomásnak számít, ami felhívta a figyelmet az orosz fegyveres erők ...

1 NATO – Észak-atlanti Szerződés Szervezete, angolul North Atlantic Treaty ... 12 ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió – UNFICYP - angolul United Nations ...

Koszorús Ferenc, páncéltörő ágyú, T 34 harckocsi, Nimród. Abstract. In the opinion of Hungarian military experts of that age, campains based on mo-.

Kulcsszavak: Ukrajna, Szovjetunió, Szovjet Szuverén Államok Szövetsége, novo- ... kezdő lökést a Szovjetunió felbomlásához. Kezdetét vette az a többirányú ...

Nyárfa – gyengén ég, de elfogadható meleget ad. ▫. Nyírfa – gyorsan elég, de elegendő hőt áraszt, ... svéd, kanadai tűz (gyertya);. ▫ kötegelt tűz;.

lövedékek ellen jelentettek védelmet, ugyanakkor a rohamlöveg ... A rohamlöveg fő fegyverét az 1940M 105 mm-es tábori tarack képezte, mely már soro-.

5. Gabriel, Richard A.: The Military History of Ancient Israel, Praeger, Wesport, Connecti- cut London, 2003. 6. Haag, Herbert: Bibliai Lexikon, Szent István ...

államszint alatti szereplők folyamatos harcot vívnak egymással, stratégiai érde- ... These series of attacks later became known as Titan Rain,.

A 2001. szeptember 11-i terrortámadás 16 éve történt, mely időszakban újabb merényletek történtek szerte a világban, nem kímélve se a fejlett, se a fejlődő.

honvéd kollégiuma, amelynek létéről személyes tapasztalatom volt, működéséről pedig Martinkó József könyvének [1] néhány oldalán olvastam, s amelynek ...

tartok a felderítő specializáción tanulmányokat folytató honvéd tisztjelöltek, a fel- derítő és mélységi felderítő szakemberek és természetesen minden a ...

Prostitúció és bujaság, mint a hét főbűn egyike, avagy választás kérdése volt-e a prostitúció szabályozása Krisztus előtt és után, a katonai Hellasban.

2018. XI. évfolyam 1. szám. HADTUDOMÁNYI SZEMLE. 238. ORBÓK ÁKOS1 ... A Föld népessége az elmúlt száz évben több mint a hétszerese nőtt, és a folya-.

Kulcsszavak: rendészeti szakfolyóirat, Belügyi Szemle, Belügyminisztérium, szakmai és tudományos szempontok, politikai elkötelezettség. Abstract.

gesi kötelezettségvállalásai fokozott teljesítése érdekében tábori kórház fejleszté- si célokat tűzött ki maga elé. A tanulmány ezen egészségügyi ...

Az Egyesült Államokat sújtotta 2001. szeptember 11-ei terrortámadás új fejezetet nyitott a terrorizmus és a repülésbiztonság történetében.

A terrorista tevékenységeket elkövető „magányos ... 28 Farkas Sándor: Az ISIL hadviselése Mao Ce-tung tanainak tükrében: A kifárasztó gerilla-hadviselési.

A rövid beszélgetés – Dr. Ujházi Loránd és Dr. Harai Dénes között – segít megér- ... The brief discussion – between Dr. Lorand Ujhazi and Dr. Denes Harai ...

Jelen írás a Száhel-övezet országainak egy grandiózus összefogási kísérletét mu- tatja be. A globális felmelegedés miatti csapadékmennyiség-csökkenés, ...

A katonai képzés felkészítés meghatározó elemét jelentő gyakorlat ... hogy ez a mozzanat autentikus résztvevők nélkül olyan, mint a habos torta hab nélkül.

A deduktív következtetés igaz (helyes) lesz, ha a kiinduló általános tétel igaz (helyes). A dedukció azonban nem ad magyarázatot arra, hogy milyen módon ...

A következő képen egy hazai autópálya esetében nagymo- dulusú aszfalt alá beépített kompozit ... Az M47 gyorsforgalmi út tervezett szakasza Magyarország.

6. Miskolci Keresztény Szemle • 2013/2. (34. szám). HISZEK SZENTLÉLEKBEN ... Edward halálával a Tudor-dinasztiában három király után megszakadt a fiúági örö ...

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. Terem/Objektum kódja. Terem/Objektum neve. Férőhely Alapterület Kezelő KAR Leírás. TELEPHELY / TÍPUS. BP.12.003.

Az illem, etikett, protokoll alapszabályai és gyakorlata napjainkban. (Bemutatkozás, bemutatás, megszólítás, társalgás, viselkedés a nyilvánosság előtt, ...

között került sor Budapesten, a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán. Nyolc intézmény. (Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (ZMKA), Kossuth Lajos Katonai ...

Kaiser Ferenc, PhD;. Kende György, az MTA doktora;. Kis-Benedek József, PhD;. Kiss Zoltán László, PhD;. Kovács László, PhD;. Krajnc Zoltán, PhD;.

23 мар. 2013 г. ... Északi-tenger fő útvonal használatához olyan ellentétek kapcsolódnak, ... Szomália kalózai, vagy a Nyugat-Afrikában mind aktívabb Boko Haram.

21 сент. 2016 г. ... A tantárgy oktatói: Dr. Venekei József alezredes, Dr. Pap Andrea alezredes, Sebők István őrnagy. 13. A tantárgy szakmai tartalma: Az anyagok ...

21 сент. 2016 г. ... A tisztjelölt megismerje a műszaki rajz készítésének szabályait, a szabvány előírásait; ... Fenyvessy Tibor: A műszaki rajz alapjai.

21 сент. 2016 г. ... A tantárgy megnevezése (angolul): Hidrodynamic- and thermodynamic systems II. ... Áramlástechnikai elven működő szivattyúk.

Honvédtisztképző Kar oktatója, akkreditált közbeszerzési szakértő. Puskás Anna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója. Dr. Lakatos Péter PhD, a Nemzeti ...

JUBILEUM. 25 éves a Magyar Hadtudományi Társaság. DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.3-4.3. „Azé a győzelem, akié a nagyobb hadi mesterség.” Zrínyi Miklós.

20 мар. 2015 г. ... Az aktivitás és mértékegységei. Radioaktív bomlások, egyensúlyok. A kölcsönhatások rendszerezése. Az alfa-sugárzás kölcsönhatása az anyaggal ...

13 июн. 2015 г. ... Ejtőernyő anyagismeret és hajtogatás. ... Zsabrov: A repülés elmélete és technikája (gyakorlati aerodinamika);.

21 сент. 2016 г. ... rek (soros Bosch, disztribútoros, Ganz-Jendrassic, GMC, PLD, Common-Rail). Motorok fordulat- szám szabályozása. Kipufogó rendszerek ...

Boda József – Boldizsár Gábor – Kovács. László – Orosz Zoltán – Padányi József –. Resperger István – Szenes Zoltán. A HADTUDOMÁNYI KUTATÁSI.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara. (HHK) az ország egyetlen katonai felsőoktatást folytató intézménye, ...

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai. Műszaki Kar Katonai Logisztikai Intézet Közlekedésmérnöki. Tanszék, egyetemi docens, tanszékvezető ...

Valamennyiüknek ezúton mondunk köszönetet. A szerkesztőbizottság krédója volt, hogy a megalkotandó ... A szócikkekben A magyar helyesírás szabályai 12. ki-.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.