mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Dokumentumt%C3%A1r/Szab%C3%A1lyzatok/III.%20Egy%C3%A9b%20szab%C3%A1lyzatok/Szab%C3%A1lyzat%20a%20Debreceni%20Egyetemen%20t%C3%A1rolt%20vagyonnyilatkozatok%20%C3%A1tad%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l,%20nyilv%C3%A1ntart%

a Debreceni Egyetemen tárolt vagyonnyilatkozatok átadásáról, nyilvántartásáról, a bennük tárolt személyes adatok védelméről. 1.§. Kötelezettek.

mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Dokumentumt%C3%A1r/Szab%C3%A1lyzatok/III.%20Egy%C3%A9b%20szab%C3%A1lyzatok/Szab%C3%A1lyzat%20a%20Debreceni%20Egyetemen%20t%C3%A1rolt%20vagyonnyilatkozatok%20%C3%A1tad%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l,%20nyilv%C3%A1ntart% - kapcsolódó dokumentumok

29 апр. 2021 г. ... A Debreceni Egyetem Erasmus szabályzata ... (1) Jelen szabályzat a Debreceni Egyetemen folyó Erasmus+ program 1. pályázati kategóriájában.

24 апр. 2015 г. ... dekontamináló készletet kell tartani és folyamatosan pótolni. 4.2 Zárt radioaktiv sugárforrással vagy röntgencsővel működő berendezéssel.

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR. A Debreceni Egyetem az Egyetemen oktatott minden diszciplínát felölelő, országos szinten is jelentős.

29 апр. 2021 г. ... események szervezésében a Debreceni Egyetem Kancellária Pályázati Központ vezetője, illetve munkatársai járhatnak el, egyeztetve a projekt ...

1 янв. 2016 г. ... 3. számú melléklet Debreceni Egyetem Számlatükör . ... (XII.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től.

25 мар. 2021 г. ... 1,2,3 A Debreceni Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a nemzeti ... karok szigorúbb alkalmazási feltételeket is előírhatnak a jelen szabályzat ...

10 дек. 2020 г. ... DEBRECENI EGYETEM. HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT. Egységes szerkezetben a 2013. március 28-án, 2013. május 9-én, 2014. február 28-án, 2014.

c) október 23-a, az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére. (2) Március 15-e méltó megünneplése egyetemi ünnepségen történik, melynek keretei között ...

A publikus IP cím regisztráció egyben DNS bejegyzés elvégzését is jelenti az ISZK ... A Debreceni Egyetemen az EDUROAM azonosítóval rendelkező (akár külső) ...

Választási Bizottságok tagjainak kijelölése, a tagok választási körzetekbe történő ... választáson, köteles ezt a körülményt bejelenteni, és őt abba a ...

28 апр. 2017 г. ... Debrecen, Egyetem sgt. 13. - Tisza István Kollégium. -. Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 4. - Sportkollégium. 7 Módosította a 24/2017. (IV.

fekete hallgatói talár, rajta az egyetem színével megegyező zöld, hátán hímzett gallér, és Debreceni Egyetem felirattal hímzett diáksapka. A Karok színei.

7 февр. 2020 г. ... Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. Könyvtárhasználati szabályzat. 2. 1. A Könyvtárhasználati szabályzat célja és hatálya ...

1 апр. 2013 г. ... A dekurzus lap vezetése elektronikusan történik az orvos-informatikai rendszerben. A lázlapon történő, kézzel írott dekurzálás is ...

27 апр. 2017 г. ... felvételi vizsga, pályaalkalmassági vizsgálat, tanári osztott és osztatlan ... alapszakon az OKJ ápoló és mentőápoló ápoló és mentőtiszt ...

1 авг. 2021 г. ... törvény alapján a Debreceni Egyetem Alapító okiratát a következők szerint adom ki: ... udvar, üzlet, raktár kivett beépítetlen terület.

31 июл. 2019 г. ... jogkörömben eljárva, a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház 2018. évi. Képzési Tervét az alábbi mellékletekkel adom ki.

25 февр. 2015 г. ... SZAKDOLGOZATRA ÉS ÉVFOLYAMDOLGOZATRA VONATKOZÓ RENDJÉR L ... nem azonosítható (plágium, a hivatkozás szabályainak a megsértése).

1 мар. 2016 г. ... o kézilabda csarnok létesítése (magyar Kézilabda Szövetség ... Labdarúgó Egyetemi Kupa és a Zsíros Tibor Egyetemi Kosárlabda Bajnokság ...

1 мар. 2016 г. ... Innovációs Pláza (IP) megvalósíthatósági tanulmány (2015) ... kívüli doktori hallgatók számában (11%) és a közösségi formatervezési minta-.

Református Tanítóképző Főiskola. A Debreceni Egyetem jogelőd felsőoktatási intézményei, valamint a Debreceni Református. Hittudományi Egyetem, a Kölcsey ...

Az Esélyegyenlőségi Terv tárgya, hatálya, jogi alapjai ... (2) Az Esélyegyenlőségi törvény 1. ... személyek kötelesek esélyegyenlőségi tervet elfogadni.

Teljes munkaidő esetén a napi munkaidő négy óránál rövidebb nem lehet. A munkavállaló napi, illetve heti munkaideje a tizenkét, illetve a negyvennyolc órát, ...

(2) A jegyző betöltött állásra is kiírhat pályázatot feltéve, ha az legkésőbb a pályázat elbírálásának napjától betölthető. Ebben az esetben az állást ...

27 мая 2016 г. ... A házipénztár működési szabályzata . ... A házipénztár bizonylati rendje . ... A pénztári pénzkészlet maximális összege .

25 сент. 2018 г. ... c) a szakértőbizottság jelentése és ennek megvitatása alapján döntés a habilitáció odaítéléséről, vagy a kérelem elutasításáról;.

5 окт. 2020 г. ... A belföldi kiküldetés elrendelése. S. A belföldi kiküldetések költségelszámolása. S. V. fejezet. 7. A külföldi kiküldetés szabályai.

1 февр. 2019 г. ... függő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes ... készenlétben tartott kézi tűzoltó készülékek típusai: széndio-.

16 окт. 2017 г. ... angol nyelvű tartalmi összefoglalónak el kell készülnie. (4) Törekedni kell arra, hogy minden diplomatémához tartozzon külső konzulens is.

A tárgyfelvételek és vizsgák maximált száma függ attól, hogy a hallgató milyen ... Ha az állami ösztöndíjas hallgató nem kéri az átvételét önköltséges ...

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. 1. Indított szakirányok: nincs. Képzési terület, képzési ág: jogi képzési terület. Képzési ciklus: felsőoktatási szakképzés.

A Debreceni Egyetem képzési programja 2017/2018. ... komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése.

28 нояб. 2020 г. ... A fenntartó fogadja el az Egyetem költségvetését, a számviteli ... A fenntartó írja ki - a Szenátus véleményének ismeretében - a rektori ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.